gothaer

Jak wypowiedzieć umowę OC.


 Jak wypowiedzieć umowę OC w Gothaer?

  • pobierzemy
  • wydrukujemy
  • podpiszesz 
  • wyślemy 

Wypowiedzenie z końcem okresu na jaki została zawarta umowa z Gothaer:

 
ikonka_pdf
 

Ważne:

Wypowiedzenie jest skuteczne jeśli wpłynie do Gothaer najpóźniej przedostatniego dnia okresu ubezpieczenia. Jeśli Gothaer otrzyma wypowiedzenie po wskazanym terminie, będzie ono nieważne, co wiąże się z kontynuacją ubezpieczenia oraz obowiązkiem opłacenia składki.

Lub możesz zrobić to samodzielnie drukując arkusz wypowiedzenia – a potem wysyłając na adres:

GOTHAER TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ S.A.
ul. Wołoska 22A
02-675 Warszawa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.