82014Gru

Wsparcie Dziecka

Innowacyjny produkt w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych, które ma za zadanie zapewnienie cyklicznego wsparcia materialnego dla dziecka, które w wyniku wypadku komunikacyjnego utraci jednego lub dwoje rodziców. Atuty ubezpieczenia Wsparcie Dziecka: odszkodowanie (wsparcie finansowe) jest wypłacane osieroconym dzieciom, w ramach renty miesięcznej w okresie 10 lat od uzyskania prawa do tej renty, w przypadku śmierci jednego…

Read More