Co roku przybywa coraz więcej samochodów które poruszają się po naszych drogach.

Wydaje się nam że życie staje się łatwiejsze. Jednak zawsze może nawet najlepszemu kierowcy przytrafić kolizja, stłuczka, czy nawet może być wybita szyba czy też inna awaria.

Jednak nie mamy wpływu co może zdarzyć się w dniu następnym, lecz możemy zminimalizować takie negatywne skutki poprzez odpowiednie dobrane ubezpieczenie.

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) – obowiązkowe ubezpieczenie dla każdego posiadacza samochodu. Ma ono na celu odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim.
  • Ubezpieczenie autocasco (AC) – ubezpieczenie dobrowolne. Chroni tylko i wyłącznie samochód, gdy jesteśmy sprawcą wypadku, bądź nasz samochód zostanie uszkodzony. Ochrona obejmuje uszkodzenia pojazdu w przypadku: zderzenia się pojazdów, pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, pożaru itp.
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) – ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczeni są nie tylko pasażerowie podróżujący w samochodzie ale i również kierujący. Ubezpieczenie to daje gwarancję uzyskania pieniędzy na leczenie, rehabilitację lub odszkodowanie dla kierowcy i pasażerów pojazdu, poszkodowanych w wyniku wypadku, do którego doszło w Polsce lub poza jej granicami.
  • Ubezpieczenie assistance (ASS) – ubezpieczenie dobrowolne, które zapewnia ochronę kierowcy i pasażerom samochodu w czasie podróży. W niektórych towarzystwach w ramach składki za ubezpieczenie OC udzielana jest ochrona assistance w wersji podstawowej.

tab.2